Skip to main content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – στο εξής “GDPR”) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βασικός μας στόχος είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

1. Όνομα και Διεύθυνση Υπευθύνου Επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι η Εταιρεία Barkingwell Media A.Ε., 41ο χλμ Αττικής Οδού, Παιανία Αττικής, info@barkingwell.gr

2. Ορισμοί

Σας παραθέτουμε τους ορισμούς των πιο συνηθισμένων όρων που θα συναντήσετε στην παρούσα Πολιτική:

i) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

ii) υποκείμενο των δεδομένων: κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία

iii) επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

iv) υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

 v) εκτελών την επεξεργασία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

vi) συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Προσωπικά αναγνωριστικά: όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός,
Στοιχεία επικοινωνίας: κινητό τηλέφωνο και e-mail.

3. Τα δικαιώματα σας

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α) Δικαίωμα στην πληροφόρηση. Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγόριες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και σε ποιους διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα.

Β) Δικαίωμα στην πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχει για εσάς ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Γ) Δικαίωμα στη διόρθωση. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων,
Δ) Δικαίωμα διαγραφής ή άλλως «δικαίωμα στη λήθη». Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Ε) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορούν.
Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αιτηθείτε τη διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Η) Δικαίωμα εναντίωσης/αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον πλέον δεν υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης προφίλ, της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και εμπορικής προώθησης.
Θ) Δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να :
• επιβεβαιώσετε εάν έχουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
• αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να επαληθεύσετε την ακρίβεια τους
• να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε το αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβές
• αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την παύση της επεξεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια νόμιμη βάση για τη διατήρηση τους.

4. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.


info@barkingwell.gr, 41ο χλμ Αττικής Οδού, Παιανία Αττικής

5. Δικαίωμα Προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3 , ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ. 2106475600.

6. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς
Σας διαβεβαιώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που έχετε δώσει με δική σας πρωτοβουλία.

7. Σκοπός Επεξεργασίας και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας. Παρόλα αυτά έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεση σας. Για παράδειγμα για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της.

• Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της κράτησης θέσης στο κοινό της ζωντανής ή/και μαγνητοσκοπημένης εκπομπής “Fame Story”.

• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση.

Οι πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τo πρόγραμμα μας.
• Την ικανοποίηση των αιτημάτων ή παραπόνων σας
• Την προσωποποίηση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

• Την αποστολή ενημερώσεων (newsletter) τηρώντας πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις για τη λήψη συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ξεγραφείτε από τη λίστα μας (optout) ώστε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις.
• Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για στατιστικούς σκοπούς, μπορείτε απλά να μη δώσετε την άδεια σας, στις διαδικτυακές μας φόρμες μέσω των οποίων συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες.

8. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Οι πληροφορίες σας ποτέ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ή πώλησης.
Προκειμένου να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες («εκτελούντες την επεξεργασία») προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, για λογαριασμό μας, πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας. Επιλέγουμε προσεκτικά αυτές τις εταιρείες και, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας.

9. Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων
Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με απόλυτη ασφάλεια.


10. Ασφάλεια
Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές.

Εντοπίστηκε ζώνη ώρας